دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391 
17. مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

10.22067/jsw.v0i0.13646

حسین مرادی باصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جواد گیوی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ بیژن خلیل مقدم


21. بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

10.22067/jsw.v0i0.13650

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامحسین حق‌نیا؛ یعقوب منصوری