دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 58، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-229 

مقالات پژوهشی

1. محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش

صفحه 229-237

10.22067/jsw.v32i2.31830

مهدی سلاح ورزی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


9. زیست‌پالایی کادمیم با روش رسوب‌گذاری زیستی کربنات کلسیم در خاک شنی

صفحه 343-357

10.22067/jsw.v32i2.68373

سمیرا عبدالرحیمی؛ نسرین قربان زاده؛ اکبر فرقانی؛ محمد باقر فرهنگی


10. ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمه‌خشک دشت قزوین، ایران

صفحه 359-374

10.22067/jsw.v32i2.65408

سونا آذرنشان؛ فرهاد خرمالی؛ فریدون سرمدیان؛ فرشاد کیانی؛ کامران افتخاری


13. تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط Rhizophagus irregularis در همزیستی با گیاه شبدر تحت سطوح نیتروژن

صفحه 399-413

10.22067/jsw.v32i2.70981

وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ جعفر مجیدی؛ رقیه حاجی بلند؛ بهزاد برادران؛ لیلی عاقبتی مالکی