دوره و شماره: دوره 34، شماره 6 - شماره پیاپی 74، بهمن و اسفند 1399 
تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک

صفحه 1231-1242

10.22067/jsw.2020.14866.0

شهربانو حسنی؛ محمد بابا اکبری ساری؛ محمودرضا نیستانی؛ محمد امیر دلاور


ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه

صفحه 1323-1336

10.22067/jsw.2020.15049.0

محمدجواد روستا؛ کوکب عنایتی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ کورش کمالی