دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 239-1 

مقالات پژوهشی

اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا

صفحه 1-10

10.22067/jsw.v34i1.81937

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ سیده محبوبه زین الدین


وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران

صفحه 115-127

10.22067/jsw.v34i1.80633

حسین رضائی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران