نویسنده = عبدالمجید لیاقت
اثر آبیاری سطحی و زیرسطحی با آب شور و مالچ بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت و توزیع املاح در خاک

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 661-674

10.22067/jsw.v32i4.69323

عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ پوریا مشهوری نژاد


بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 459-471

10.22067/jsw.v30i2.28961

محمد قربانیان کردآبادی؛ حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی مدل‌های HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پیاز ‌رطوبتی آبیاری قطره‌ای ثقلی سطحی‌ و زیرسطحی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 179-189

10.22067/jsw.v0i0.24263

محمد قربانیان؛ محمدصادق منجزی؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت


نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1077-1089

10.22067/jsw.v0i0.33109

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ آرش محجوبی؛ عبدالمجید لیاقت


واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 928-939

10.22067/jsw.v0i0.31186

یونس خوشخو؛ پرویز ایرانژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ پر اریک جانسن


یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 145-157

10.22067/jsw.v0i0.22223

علی اصغر ذوالفقاری؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالحسین هورفر؛ منوچهر گرجی اناری


بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 842-853

10.22067/jsw.v0i0.15288

یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تأثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1042-1050

10.22067/jsw.v0i0.15324

حسام آریان پور؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت


تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10200

نفیسه نیک عمل لاریجانی؛ علیرضا حسن اقلی؛ محمود مشعل؛ عبدالمجید لیاقت


برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7506

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست


بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5280

مریم نوابیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ رضا کراچیان؛ فریبرز عباسی


کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3902

محمدجواد نحوی نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3903

فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی


تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3624

علی شهیدی؛ محمدجواد نحوی نیا؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3629

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی


ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2287

حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید نوری محمدیه


ارزیابی روشهای مختلف برآورد مکانی در برآورد شوری، اسیدیته و درصد آهک خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1726

خالد احمدالی؛ سامان نیک مهر؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1728

حمزه علی علیزاده؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت