نویسنده = حمیدرضا متقیان
تأثیر نسبت های مختلف اوره به نیترات محلول غذایی بر رشد و تجمع نیترات کاهوی فرانسوی قرمز در کشت بدون خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86415.1372

سحر ناصری؛ شهرام کیانی؛ حمیدرضا متقیان


برهمکنش سولفات روی و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 591-603

10.22067/jsw.v0i0.78662

فاطمه محمدی ناوچی نژاد؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 163-179

10.22067/jsw.v33i1.75236

مرتضی بهمنی؛ جهانگرد محمدی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ حمیدرضا متقیان؛ کرامت اله سعیدی


پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1355-1370

10.22067/jsw.v31i5.61802

مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 509-521

10.22067/jsw.v31i2.53346

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ ابراهیم ادهمی؛ حمیدرضا متقیان


نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 192-201

10.22067/jsw.v31i1.50060

اکرم فرشادی راد؛ علیرضا حسین پور؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان


سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 581-593

10.22067/jsw.v30i2.42565

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور؛ شهرام کیانی


ارزیابی روش های رگرسیون درختی و خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 683-694

10.22067/jsw.v0i0.31522

یاسر استواری؛ کامران عسگری؛ حمیدرضا متقیان


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1492-1504

10.22067/jsw.v0i0.19286

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ جهانگرد محمدی؛ فایز رئیسی