دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394 

مقالات پژوهشی

1. توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب

صفحه 765-775

10.22067/jsw.v0i0.20557

زهرا احمد پور؛ محمود خرمی وفا؛ سعید جلالی هنرمند؛ کیانوش چقامیرزا؛ معصومه خان احمدی


3. پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

صفحه 787-796

10.22067/jsw.v0i0.21319

محمدرضا خالدیان؛ سیدعلی موسوی؛ حسین اسدی؛ مهدی نوروزی؛ محمد علی گلی


5. ارزیابی روش‌های محاسبه منحنی دبی اشل در رودخانه های با فرم بستر ریپل

صفحه 810-819

10.22067/jsw.v0i0.30290

پری ملکی؛ محمدجواد کتابداری؛ حسین صمدی بروجنی؛ داریوش ملکی


13. تاثیرآتشسوزی برفرسایش پاشمانی خاک درمراتع نیمه استپی کرسنک،چهارمحال وبختیاری

صفحه 898-907

10.22067/jsw.v0i0.31000

داود بهارلویی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ بیژن خلیل مقدم؛ مهدی نادری؛ پژمان طهماسبی


23. اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده بر حذف نیترات از خاک شنی

صفحه 1018-1032

10.22067/jsw.v0i0.36291

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علیرضا کیاست؛ مصطفی چرم؛ علی اکبر بابایی