دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394 

مقالات پژوهشی

الگوبندی و پیش‌بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی

صفحه 251-262

10.22067/jsw.v0i0.23751

حسین صادقی؛ علی محمد آخوندعلی؛ میثم حداد؛ محمدرضا گلابی