نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
2. پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1355-1370

10.22067/jsw.v31i5.61802

مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان


4. اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 880-891

10.22067/jsw.v30i3.41169

هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ زهره کریمی


5. جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1238-1249

10.22067/jsw.v0i0.32309

محمد رضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی؛ فرزانه نیکوخواه


7. ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 596-604

10.22067/jsw.v0i0.26830

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی