دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389 

مقالات پژوهشی

تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست

10.22067/jsw.v0i0.2912

مرضیه محمدی آریا؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ حسین بشارتی؛ امیر فتوت


اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی

10.22067/jsw.v0i0.2915

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ بهرام سلیمی آخرین؛ فرید اصغری زاده


تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

10.22067/jsw.v0i0.2920

عبدالوهاب سادات؛ غلامرضا ثواقبی؛ فرهاد رجالی؛ محسن فرحبخش؛ کاظم خاوازی؛ مصطفی شیرمردی


شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه

10.22067/jsw.v0i0.2921

مرضیه خضریان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران

10.22067/jsw.v0i0.2924

فرهاد خام چین مقدم؛ حسین صدقی؛ فریدون کاوه؛ محمد منشوری