دوماه نامه
مقالات پژوهشی
تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ ابوالفضل غلامحسین پور جعفری؛ عبدالرضا اخگر

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3603

چکیده
  چکیده تنظیم اسمزی با انباشت متابولیت‌های سازگار یکی از مکانیسم‌های کارآمد سازگاری گیاه در برابر تنش خشکی است که موجب حفظ آماس یاخته در شرایط کم آبی می‌شود. گیاهان لگوم مایه‌زنی شده با جدایه‌های بومی باکتری بردبار در برابر خشکی از کارآمدی چشم‌گیری برخوردارند، زیرا نیتروژن با تأثیر بر انباشت متابولیت‌ها در شرایط خشکی احتمالاً ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه )

خلیل قربانی؛ علی خلیلی؛ سیدکاظم علوی نژاد؛ غلامرضا نخعی‌زاده

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3605

چکیده
  چکیده بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود. نمایه‌های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است که می‌توان به نمایه‌های بارش استاندارد شده (SPI) و معیار بارندگی سالانه (SIAP) اشاره کرد. هر یک از این نمایه‌ها برای توصیف خشکسالی، در طبقاتی تقسیم‌بندی می‌شوند که هر طبقه بیانگر وضعیتی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ الینا فلاویا؛ تیمور سهرابی؛ احمد علی پوربابائی؛ آلریچ واسکونسلوس

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3607

چکیده
  چکیده مطالعات انجام شده روی زهکشهای نخیلات آبادان نشان داد که کربنات کلسیم ترکیب شیمیایی غالب رسوب یافته در بافت پوشش‌های مصنوعی زهکشی بود. به منظور بررسی چگونگی رسوب کربنات کلسیم در شرایط مختلف اعم از شیمیایی، بیوشیمیایی، هوازی و بی‌هوازی، مطالعه‌ای آزمایشگاهی با استفاده از ارلن مایر روی سه نمونه مختلف ژئوتکستایل شامل دو نمونه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ اروین کلومپ؛ روی کستیل؛ مرتضی ستاری

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3608

چکیده
  چکیده انتقال آلاینده‌های میکروبی به آبهای زیرزمینی از مسائل بسیار مهم زیست‌محیطی است که می‌تواند در سطحی وسیع سبب شیوع بیماری شود. برخی باکتریها می توانند از بخش غیراشباع خاک عبور کرده و باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی شوند. بنابراین، پیش بینی دقیق انتقال باکتریهای بیماری زا در خاک غیراشباع برای حفاظت منابع آب ضروری است. هدف از ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

محسن حمیدپور؛ محمود کلباسی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3610

چکیده
  چکیده یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر زیست فراهمی و سرنوشت فلزات سنگین در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، سیدروفورهای ترشح شده از ریشه گیاه و میکروارگانیسمهای خاک می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر سیدروفور دسفروکسامین بی (DFO-B) بر جذب سرب (Pb) توسط کانی مونت موریلونایت انجام شد. مطالعات جذب وابسته به pH در محدوده pH بین 3 تا 7 و هم دماهای جذب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

وحیدرضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی نژاد؛ محمد فیضی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3611

چکیده
  چکیده در این تحقیق بر اساس نتایج آزمایش‌های مزرعه‌ای و به منظور تعیین توابع تولید-آب-شوری محصولات عمده شبکه‌های آبیاری آبشار و رودشت اصفهان با حدود 54000 هکتار مساحت قابل آبیاری، مدل SWAP به روش مدلسازی معکوس واسنجی گردید. این محصولات شامل گندم، جو، پنبه، چغندرقند، پیاز، آفتابگردان، ذرت‌ علوفه‌ای بوده و آزمایش‌های مزرعه‌ای مدیریت‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو

فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ مجید خلقی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3613

چکیده
  چکیده تاکنون اغلب مطالعات انجام شده در زمینه رخداد تغییر اقلیم، به صورت گسسته (ایستگاهی) بوده‌اند و از دیدگاه پیوسته (منطقه‌ای) کمتر به موضوع آشکارسازی تغییراقلیم پرداخته شده ‌است. در این مقاله با بهره‌گیری توأم از روش‌های آماری و هیدرولوژیکی، آشکارسازی پدیده تغییراقلیم از دیدگاه پیوسته مورد بررسی قرار گرفته ‌است. حوضه آبریز ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران

علی آزموده؛ عطااله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3620

چکیده
  چکیده تغییر غیر اصولی کاربری اراضی به ویژه اکوسیستم های طبیعی، عموماً تأثیر قابل توجهی را بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکها و در پی آن میزان روان آب و فرسایش خاک می گذارد. بررسی تغییرات روان آب و فرسایش خاک در پی تغییر خصوصیات خاک و شناخت متغیرهای مؤثر خاک بر وقوع آن می تواند در بهبود توصیه های مدیریتی و کمی نمودن تغییرات ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه روش‌های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی

رسول قبادیان؛ کامران محمدی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3621

چکیده
  چکیده اطلاع از چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک ( ) نسبت به مکان و زمان برای بهینه سازی مدیریت آب و خاک بسیار ضروری می‌باشد. تا کنون تکنیک های متعددی برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک ها در بالای سطح ایستابی پیشنهاد شده، اما قابل اعتماد بودن و آسانی کاربرد این روش ها در شرایط مختلف همواره باعث نگرانی مهندسین بوده است. در این تحقیق ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی

فرزین پرچمی عراقی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمدحسین مهدیان

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3622

چکیده
  چکیده فرآیند نفوذ آب به خاک یکی از مهمترین اجزای چرخه ی آبی در طبیعت است. از سوی دیگر، اندازه گیری آن دشوار، زمان بر و پرهزینه می باشد. در پژوهش حاضر، امکان برآورد نفوذ تـجـمعی آب به خـاک، در زمان‏هایی مشخص از آغاز فرآیند نفوذ با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک و به کمک شبکه های عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، داده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ محمد موسوی بایگی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3623

چکیده
  چکیده امروزه محدودیت منابع آب در اکثر نقاط جهان، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله معضلات بزرگی است که گریبان گیر دولت مردان و سیاست گذاران کشورهای مختلف می باشد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال منابع آب جایگزین برای تامین آب مورد نیاز خود می باشند. استحصال آب از مه و ابرهای قله ای یکی از تکنیک های تامین آب شیرین می باشد. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند

علی شهیدی؛ محمدجواد نحوی نیا؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3624

چکیده
  چکیده در زمینه چگونگی واکنش گیاهان به تنش همزمان شوری و خشکی و سهم هر یک از آن ها در کاهش جذب آب مدل های ریاضی متعددی وجود دارد. مدل های جذب آب در شرایط تنش همزمان به سه دسته جمع پذیر، ضرب پذیر و مدل های مفهومی تقسیم بندی می شوند. در این مطالعه شش تابع کاهش جذب آب ماکروسکوپی وان گنوختن (جمع پذیر و ضرب پذیر)، دیرکسن و آگوستیجن، وان دام و ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تأثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند

فاطمه خیامیم؛ حسین خادمی؛ محمد حسن صالحی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3625

چکیده
  چکیده همراهی قارچ های اندوفایت با گراس های سردسیری به ویژه فسکیوی بلند یکی از مهمترین همزیستی ها در طبیعت است. بررسی های فراوانی در رابطه با نقش مثبت این همزیستی در مقاومت گیاه به تنش های متفاوت انجام شده، لیکن تأثیر آن در جذب عناصر غذایی متفاوت به ویژه پتاسیم و تحولات کانی های پتاسیم دار ناشناخته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت

راضیه خلیلی‌راد؛ خلاق میرنیا؛ حسینعلی بهرامی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3626

چکیده
  چکیده عملکرد گیاه تابعی ‌از توزیع ریشه و فعالیت آن می‌باشد. با توسعه ریشه‌ در واحد حجم خاک، جذب آب و مواد غذایی تسهیل خواهد شد. از مهمترین عوامل مؤثر بر نحوه و میزان توسعه ریشه، مقدار و مدیریت مصرف آب می‌باشد. به‌ منظور تعیین مناسب‌ترین مقدار آب برای دستیابی به حداکثر رشد ریشه ذرت (Zea mays L.)، این تحقیق در سال 1385 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

مجتبی رضایی؛ محمدکریم معتمد؛ عذرا یوسفی فلکدهی؛ ابراهیم امیری

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3627

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی بهر ه وری کاربرد آب ومدیریت آبیاری ارقام اصلاح شده، هیبرید و محلی در قالب اسپلیت‌پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با فاکتوراصلی مدیریت آبیاری شامل: آبیاری غرقاب دائم، آبیاری پس از ناپدید شدن آب از سطح زمین (اشباع) وتیمارهای آبیاری تناوبی با دور 5 ، 8 و11 روز و ارقام مختلف برنج به عنوان فاکتورفرعی در3 سطح ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

سید حسین صدرقاین؛ مهدی اکبری؛ هادی افشار؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3628

چکیده
  چکیده به‌منظور ارزیابی فنی سه سیستم آبیاری میکرو بر عملکرد گوجه فرنگی در سه سطح تأمین آب، طرح تحقیقاتی طی دو سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین به مرحله اجرا در آمد. در این طرح، سه سیستم آبیاری میکرو شامل، آبیاری قطره‌ای نواری تیپ زیر سطح خاک (A1) ، آبیاری قطره‌ای نواری تیپ روی سطح خاک( A2) و آبیاری قطره‌ای با لوله‌های قطره چکان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3629

چکیده
  چکیده در راستای سازگاری با کم آبی راهکارهای مختلفی قابل پیشنهاد و اجرا است که از آن جمله می توان اتخاذ سیاست های مناسب، جهت بهینه سازی مصرف آب، از طریق تعیین توابع بهینه تولید را ذکر نمود. کم آبی و کاهش کیفیت منابع آب و خاک در کشور، از عوامل اصلی کاهش تولید می باشد از این رو، این تحقیق به منظور تعیین ضرایب حساسیت گیاه و تابع بهینه تولید ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان)

حامد خدمتی؛ محمد منشوری؛ مجید حیدری زاده؛ حسین صدقی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3630

چکیده
  چکیده جنوب شرق ایران که شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و هرمزگان است در خود، بیابان وسیع لوت را جای داده و از گرمترین و خشکترین نواحی کشور می‌باشد. تعداد کم و عدم یکنواختی در پراکندگی ایستگاه‌های هیدرومتری از شاخصه‌های این منطقه بوده و مسئله دیگر، وجود داده‌های کوتاه مدت در این منطقه و در نتیجه وجود حوضه‌های آبخیز ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه

محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی؛ موسی حسام؛ ابوطالب هزارجریبی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3631

چکیده
  چکیده تبخیر و تعرق (ETo) یکی از اجزای اصلی چرخه ی هیدرولوژیکی است که تعیین صحیح آن در مطالعات بیلان آبی، طراحی سیستم های آبیاری و برنامه ریزی و مدیریت منابع آب برای دست یابی به توسعه ی پایدار نقش به سزایی دارد. تبخیر و تعرق به علت نیاز به فاکتورهای اقلیمی مختلف و اثر متقابل این فاکتورها بر هم دیگر یک پدیده ی غیرخطی و پیچیده است. یکی از ...  بیشتر