دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389 

مقالات پژوهشی

استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار


بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

10.22067/jsw.v0i0.3251

فاطمه کوروش وحید؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ امین علیزاده؛ بنیامین نقوی


بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

10.22067/jsw.v0i0.3252

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ علیرضا فریدحسینی