دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390 

مقالات پژوهشی

بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

10.22067/jsw.v0i0.12123

محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ ابوذر رحمتی؛ بهزاد قربانی؛ عبدالرحمان محمدخانی


بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

10.22067/jsw.v0i0.12487

سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ زهره مریانجی


بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر

10.22067/jsw.v0i0.12491

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ یعقوب منصوری؛ غلامحسین حق نیا؛ سلمان طاهری‌زاده